ELEKTRONISK FAKTURA

Bruger du Microsoft Dynamics C5 2010 eller nyere og arbejder for det offentlige kan du gratis sende dine fakturaer elektronisk. Ikke alene kan du sende fakturaer, men også sende og modtage mange andre dokumenter så som ordrebekræftelser, kontoudtog, indkøbsordrer m.m.

Siden 1. Juli 2009 er det ikke længere gratis at sende sine fakturaer til det offentlige, medmindre du sender dem elektronisk. Slip for al besværet og spar udgiften til porto og Læs-Ind bureau. Udgiften til indscanning vil typisk være kr. 10-15,00 pr. faktura afhængig af hvor mange fakturaer man sender om året.

Siden 1. december 2011 skal elektroniske fakturaer til det offentlige være i OIOUBL format og det er kun C5 fra version 2010 der kan danne det. Det er derfor nødvendigt at opdatere ældre versioner af C5, hvis fakturering til det offentlige fortsat skal ske via C5. Det nye format åbner mulighed for at også private virksomheder kan kommunikere elektronisk. Og flere og flere større private virksomheder forlanger nu også at fakturaer fremsendes på samme måde som det offentlige.

Jeg anbefaler at anvende www.sproom.net til at sende fakturaer elektronisk hvorved udgiften bliver reduceret til kr. 0 pr. faktura (hvis man ikke sender flere end 25 pr. måned). Det foregår automatisk og man slipper for al besværet med at udskrive og sende sine fakturaer på ‘gammeldags’ facon.

Det koster typisk 2-3 konsulenttimer at sætte systemerne op, inklusive test og afprøvning og forudsætter, som sagt at man har Microsoft Dynamics C5 2010 eller nyere.

Endvidere kan C5 også udskrive faktura (og andre dokumenter) som en pdf-fil der automatisk vedhæftes en mail. Og derved spare besværet med papir og forsendelse med posten.