Den nye bogføringslov

Folketinget har en vedtaget en ny bogføringslov som over tid gradvist vil blive indført og som har en vis indflydelse på de regnskabsmæssige registreringer og aktiviteter som der kræves af danske firmaer.

Selvom C5 ikke er blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen (NOK FORDI DER IKKE ER NOGEN DER HAR INDSENDT EN ANSØGNING) betyder det ikke at C5 ikke kan leve op til lovkravene som løbende bliver indført.

Fx som at tilknytte bilag og leverandørfakturaer digitalt til posteringer og journaler i C5. Og ikke alene opfylder man så lovens krav, men det forsøger også fordelene ved at anvende C5. I stedet for at skulle lede efter bilag og fakturaer i mapper kan man blot åbne bilaget eller fakturaen direkte fra C5.

Hvis man har C5 version 2010 eller 2012 kan man til fulde overholde de nye retningslinjer.

TYPISK KRÆVER DET BLOT ET PAR KONSULENTTIMER AT KOMME I GANG.

RING 42 444 000 HVIS DU VIL VIDE MERE.

PS. Der vil sikkert være softwarehuse som fremhæver at C5 ikke er godkendt, men det er nok fordi de ønsker at sælge noget andet……