MICROSOFT DYNAMICS C5

Microsoft Dynamics C5 er stadig et af Danmarks mest udbredte økonomistyringssystem med mere end 85.000 solgte licenser til dato. Programmet har siden midten af 1990’erne været baseret på den samme teknologiske platform. Denne version vil fortsat blive understøttet af Microsoft for at leve op til gældende lovgivning frem til 2019. Der kan ikke længere købes nye licenser, men hvis man har et opdateringsabonnement kan man stadig købe ny funktionalitet/moduler. Dog kan man tilføje mere databaseplads uden at have et opdateringsabonnement.


Microsoft-Dynamics-Logo

  • Salg af moduler og opdateringer
  • Installering, opsætning og tilretning af C5
  • Optimering af brugen af C5
  • Undervisning i brugen af C5
  • Integration mellem C5 og Microsoft Office
  • Udvikling af integration med trediepartsprogrammer

version 2012 og bagud

Til inspiration og hjælp kan Microsofts forum for C5 tit være et godt sted at begynde. Du finder det ved at klikke her.